W latach 2004 i 2008 zostały opublikowane badania potwierdzające, iż w przypadku, gdy przyczyną niepłodności był brak owulacji 81,8% par doczekało się potomstwa po zastosowaniu leczenia zgodnego ze standardami NaProTechnologii, zaś gdy podłożem zaburzeń była endometrioza 56,7% kobiet zaszło w ciążę. U pacjentek z zespołem policystycznych jajników ciążę uzyskano w 62,5 % przypadków, zaś u pacjentek z niedrożnością jajowodów – w 38,4 % przypadków.

Analogiczne wyniki dla procedury in vitro z lat 1986 – 2001 to od 21 do 27% ciąż. NaProTechnologia jest 2,36 razy bardziej skuteczna niż in vitro dla zespołu policystycznych jajników, 2,67 dla endometriozy i 1,41 razy dla niedrożności jajowodów.

Przeprowadzono również badania nad skutecznością The Creighton Model FertilityCare TM System, które wykazały, iż spośród niepłodnych par stosujących jedynie Model Creighton, od 20 do 40% uzyskało poczęcie dziecka w ciągu 12 miesięcy stosowania metody, bez wdrożenia postępowania medycznego. Pary wykorzystywały wówczas wiedzę na temat okresu największej płodności w cyklu menstruacyjnym, zdobytą podczas indywidualnych spotkań z instruktorem Modelu Creighton. Przy zastosowaniu CrMS i wdrożeniu postępowania medycznego zgodnego z zasadami NaProTechnology® odsetek ciąż wzrastał do 80%.

Publikacje, w których można odnaleźć w/w wyniki badań:

  • The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY ®(2004) prof. T.Hilgers
  • Publikacja w czasopiśmie Journal of the American Board of Family Medicine: Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice (2008) Joseph B. Stanford, MD, MSPH, Tracey A.Parnell, MD, Phil C. Boyle, MB.

Szczegółowe wyniki badań nad skutecznością NaProTechnologii w przypadku niepłodności dostępne są również na stronie:  naprotechnology.pl