Aleksandra Stupecka

Jestem pierwszym na terenie Płocka Instruktorem The Creighton Model FertilityCare™ System – FCP. Moja praktyka jest poddawana stałej superwizji. Pracuję zarówno z parami doświadczającymi niepłodności, jak i z osobami chcącymi stosować Model Creighton w celu odłożenia poczęcia dziecka w czasie. Współpracuję z lekarzami – konsultantami medycznymi NaProTechnology ®. Wraz z Mężem prowadzę Spotkania dla Narzeczonych na terenie diecezji płockiej w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie.
Pracuję również jako psycholog, prowadząc konsultacje dla młodzieży i dorosłych oraz terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą.